Privacyverklaring

De groep 8 musical ‘Grumor in groep 8’ is in opdracht van Stichting Leergeld gemaakt. De Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (hierna te noemen: Leergeld Nederland), gevestigd in Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kooikersweg 2, 5223 KA  Den Bosch
E-mail: groep8musical@leergeld.nl
Website: www.leergeld.nl/groep8musical

KvK:  18076411
Bankrekening: NL27 RABO 0166 2662 99
Fiscaal nummer: 8144.66.424

Telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.30 op 013 545 1656

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam school
  • voor- en achternaam leerkracht groep 8
  • gemeente school
  • telefoonnummer school
  • e-mailadres

Bij het plaatsen van een bestelling door een nieuwe klant wordt er automatisch een account aangemaakt. In dit account kunt u uw bestellingen zien en uw bestellingen downloaden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zoals opgenomen in onze Algemene Voorwaarden kunnen bestellingen van het musicalpakket Grumor in groep 8 in principe alleen gedaan worden door volwassen vertegenwoordigers van scholen ((leerkrachten van groep 8 en/of eventueel schoolleiders). Wij hebben dus niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  groep8musical@leergeld.nl, zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Leergeld Nederland verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:

  • ten behoeve van onze (financiële) administratie
  • indien hiervoor toestemming is gegeven, ten behoeve van de selectie van een school/groep 8 voor de premièrevoorstelling
  • en indien hiervoor toestemming is gegeven, om verder nieuws over de musical te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leergeld Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leergeld Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw accountgegevens worden voor onbepaalde periode bewaard. Bij een eventuele volgende bestelling hoeft u uw gegevens dan niet opnieuw in te voeren. Als u geen account meer wilt hebben bij Leergeld kunt u ons via groep8musical@leergeld.nl verzoeken om uw account te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leergeld Nederland zal persoonsgegevens – zonder toestemming van de persoon zelf – nooit delen met derden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leergeld Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft te allen tijde recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Het wijzigen van uw gegevens en het aanpassen van uw accountgegevens kunt u zelf doen. Wilt u uw account verwijderen, neem dan contact op met ons via groep8musical@leergeld.nl . Wij verwijderen uw account dan voor u. Mocht dit niet correct gebeuren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website heeft een SSL certificaat. Leergeld Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via groep8musical@leergeld.nl.